Fluorizacija zuba

Fluorizacija zuba predstavlja upotrebu sredstava na bazi fluorida čiji je glavni zadatak prevencija karijesa i početne karijesne lezije.

Fluor stimuliše na površini gleđi proces remineralizacije koji je u stanju da početne kariozne lezije (koje se vide kao bele mrlje) zaustavi. Početna faza karijesa (faza bele mrlje) ne zahteva uklanjanje tkiva i postavljanje plombe već se pravilnom i pre svega blagovremenom upotrebom sredstava na bazi fluorida uz upotrebu specijalnih pasti na bazi kazeina (kazein-protein iz mleka sadrži Ca) može dovesti u prvobitno stanje.

Upotreba fluorida može biti lokalna i sistemska. Sistemska upotreba je u vidu fluorisane vode, soli, hrane. Vodom za piće. To je jedan od načina primene fluora u sredinama gde je [ F] < 0,7 mg/l (ppm). Tada je moguće fluorisati vodu za piće. Idealna koncentracija fluora je 0,7 – 1 mg/l.

Fluorisanje vode za piće

    • Prednosti: flurisanjem vode se obuhvata veliki deo populacije i postiže se redukcija karijesa za oko 50-70%.

    • Mana: fluorisanje je dosta skup metod.

Primena fluora u obliku tableta To su soli fluora sa Na ili Ca ili kisele fosfatne soli fluora. Njima se postiže redukcija karijesa 40 – 80 %. Ukoliko je nivo fluorida u vodi za piće manji od 0,3 mg F preporučene doze su:

  • kod dece od rođenja do 2. godine ne preporučuje se upotreba tableta sa fluoridima
  • kod dece od 2. do 6. godine preporučuje se 0,25 mg F dnevno
  • kod dece od 7-18. godine 0,5 mg F dnevno

Fluoridi su već više decenija visoko efikasni u prevenciji karijesa i terapiji početne karijesne lezije. Oni stimulišu proces remineralizacije tj. vraćanja minerala koji nestaju u suprotnom procesu demineralizacije kada nastaje karijes. Kada PH vrednost sredine padne ispod 5,5 dakle kad je kisela sredina, nastaje proces demineralizacije tj. formiranje karijesne lezije. Tada bakterije koje se hrane šečerom proizvode kiseline koje napadaju zube i stvaraju kiselu sredinu koja pogoduje procesu nastanku karijesa. Fluor jača zube tako što ubrzava remineralizaciju i samim tim sprečava bakterije da stvaraju kiseline.

Fluorizacija zuba
Zašto je preko potrebna fluorizacija zuba? Zato što fluorizacijom zuba vraćamo izgubljene minerale i uz pre sve svega pravilno, redovno održavanje oralne higijene i izbalansiranu ishranu, preventivno utičemo na pojavu karijesa i da kasnije pacijenti imaju zdrave zube, a to nam je svima cilj.

Lokalna upotreba fluorida podrazumeva direktno nanošenje različitih jedinjenja fluora na površine izniklih zuba radi prevencije karijesa. Međutim, može predstavljati i terapijsku meru jer se njom može uspešno izlečiti početna karijesna lezija.

Danas se smatra da je najvažniji mehanizam dejstva fluorida u prevenciji karijesa u njegovom lokalnom dejstvu. Lokalna upotreba fluorida može biti u vidu rastvora, gelova, želea, tečnosti za ispiranje usta i pasti za zube.

Važeće preporuke za primenu fluorida u vidu pasti za zube:

Svakodnevna upotreba paste za zube sa fluoridima najrasprostranjenija je metoda za lokalnu upotrebu fluorida . Preporuke za njenu upotrebu su:

  • za decu od 6 meseci do 2 godine koncetracija fluorida treba da bude 500ppm

  • za decu od 2-6 godina (1000-1100ppm F)

  • deca starija od 6 godina treba da koriste paste za odrasle koje sadrže 1450 ppm

Fluorizacija zuba se izvodi aplikacijom visoko koncetrovanih preparata na bazi fluora koja se sprovodi u ordinaciji. Profesionalna lokalna aplikacija fluorida kao šro je već rečeno ima veliku ulogu u prevenciji karijesa i terapiji početne karijesne lezije gleđi te se preporučuje za kliničku upotrebu.

Fluorizacija zuba se preporučuje svim pacijentima umerenog i visokog rizika za nastanak karijesa, a to su svi pacijenti koji imaju jedan ili više novih zuba sa karijesom godišnje. Nažalost, to je danas veliki broj dece i mladih osoba u našoj populaciji. Zato uvek kažemo prevencija je čuvar zdravlja!

fluorizacija zubaPostupak fluorizacije zuba predstavlja primenu visokokoncentrovanih preparata u ordinaciji. Ti preparati u vidu lakova, gelova, želea imaju znatno višu koncentraciju fluorida (10000-23000 ppm F) u poređenju sa npr. pastama za zube (oko 1450ppm F).

Na našem tržištu najzastupljeniji su preparati u obliku želea. Pre nanošenja tih preparata uklanjaju se meke naslage sa zuba koja podrazumeva čišćenje svih površina zuba rotacionom četkicom i pastom za uklanjanje mekih naslaga. (Slika 1.)

Nakon toga treba obezbediti suvo polje rada. U daljem postupku fluorizacije nanosi se preparat u posebne aplikatore. Pacijentu se nanosi preparat u trajanju od 4-5 minuta da bude u kontaktu sa svim površinama zuba (Slika 2.) 

Nakon toga pacijent ispljune višak preparata i savetuje mu se da narednih 30 min ne uzima hranu ili tečnost.

Osobama sa visokim rizikom od karijesa neophodno je godišnje uraditi tri serijske lokalne aplikacije, a osobama sa niskim rizikom dovoljna je jedna.

Ostavite odgovor