Digitalna rentgen dijagnostika – snimanje zuba

Snimanje zuba – Rendgen je nezaobilazno pomoćno dijagnostičko sredstvo koje se u medicini i stomatologiji koristi već više decenija. Savremeni (digitalni) pristup poštujući potrebe savremene stomatološke dijagnostike postao je realnost i kod nas.


 

Prednosti digitalne radiografije:

  • Redukovano zračenje 50-90%
  • Preciznija i oštrija slika
  • Ne koriste se hemikalije za izradu snimka
  • Skraćeno vreme izrade, samim tim i zadržavanje pacijenta
  • Mogućnost trajnog arhiviranja
  • Nosilac rendgen slike može biti folija, foto-papir ili CD
  • Kompijuterska manipulacija intresne regije od strane terapeuta ako je nosilac slike CD
  • Premeravanje raznih anatomskih struktura u realnim proporcijama: širine alveolarnog grebena, visine alveolarnog grebena, dužine korenskog kanala zuba, veličina cista ili tumora…

Moguće tehnika snimanja:

 

Prednosti digitalne radiologije su, očigledno, višestruke, ali poštujući sklonosti i navike jednog broja stomatologa, snimanje zuba može se uraditi i u standardnoj verziji na klasičnom rendgen filmu!

Aparat za digitalne panoramske metode snimanja I preciznu dijagnostiku je tomograf MORITA Veraviewepocs 2D

Prema svakom pacijentu je obezbeđena zaštita od zračenja X-zracima kao što je impregnirana odeća koja je u skladu sa lokalnim regulativama, kao I odgovarajuće procedure kontrole infekcije.

Morita logoW&H logoHu-Friedy logoHeisinger logoSatelec Acteon group logoNobel Biocare logoGeistlich Biomaterials logoAlphaBio tec Simplantology logoKodak logo